De Oosthof is een samenwerkingsverband tussen vier dierenartsenpraktijken. Ga naar De Oosthof.

Data in de varkenshouderij

In de varkenshouderij wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten data. In de bedrijfsbegeleiding maken wij als dierenarts hier ook gebruik van. Om een idee te geven hoe wij dit toepassen, hebben wij hieronder de mogelijkheden uiteengezet.

Analyse van kengetallen/technische cijfers

Er zijn verschillende databases waarin de data van een bedrijf worden bijgehouden, bekende voorbeelden zijn Pig Manager Everywhere (voorheen Agrovision) en Agrisyst. Bij een aantal van de databases is het mogelijk om De Oosthof te machtigen waardoor wij mee kunnen kijken. Hierdoor kunnen wij voor het bedrijfsbezoek de data bekijken en hier punten uit halen om te bespreken tijdens het bezoek. Ook is het mogelijk om een vruchtbaarheidsanalyse uit te laten voeren bij problemen. Door het bekijken van de data kunnen aanknopingspunten naar voren komen die in de stal niet direct zichtbaar zijn. Denk hierbij aan zeugen met een hoger aantal gespeende biggen die het in de volgende cyclus minder goed blijken te doen. Wanneer bekend is waar het probleem precies zit, dan kan ook een passende oplossing worden ingezet.

Klimaatdata

Wanneer er problemen zijn op het gebied van luchtwegen of bijterij, dan is het klimaat in de stal een belangrijke risicofactor. Om het klimaat in uw stal te bekijken kan gedurende enige tijd een sensor in de stal gehangen worden. Hierbij wordt doorgaans gekeken naar: temperatuur, luchtvochtigheid, CO2 en ammoniak. Ook kan er gebruik worden gemaakt van beeld om het diergedrag mee te nemen. Analyse van de verzamelde data leidt doorgaans tot concrete adviezen om het klimaat aan te passen en daarmee de problemen aan te pakken.

Ook zijn er bedrijven die continu een klimaatsensor in de stal hebben hangen. Het is vaak mogelijk om De Oosthof te machtigen en ons met de data mee te laten kijken. Hierdoor kunnen wij kijken of het klimaat in de basis in orde is. Bij problemen kunnen wij terugkijken naar een vergelijkbare periode zonder problemen om te zien of het klimaat een factor is die meespeelt en hoe dit aan te pakken is indien nodig.

Slachtlijngegevens

Aan de slachtlijn wordt de gezondheid van de varkens op verschillende punten gekeurd. Door hier als dierenarts met enige regelmaat naar te kijken is in grove lijn de gezondheidsstatus van vleesvarkens te monitoren. Dit kan aanleiding geven tot aanpassingen in het bedrijfsmanagement of het uitvoeren van nader onderzoek op het bedrijf. Ook kunnen hiermee aanpassingen in het management gecontroleerd worden, zoals het effect van inzet van een APP vaccin. Inzicht in deze gegevens kunt u als varkenshouder geven door deze naar ons door te sturen, maar er zijn ook systemen zoals Farmingnet waarbij het mogelijk is om De Oosthof te machtigen.

Hb meting

Bij een Hb meting wordt gecontroleerd of de ijzertoediening bij de biggen goed verloopt. U kunt dit inzetten wanneer u hier twijfels over heeft, bijvoorbeeld wanneer u veel bleke biggen ziet in het kraamhok of na spenen. Ook bieden wij dit in project vorm aan, waarbij wij meerdere bedrijven langs gaan en de resultaten verwerken in een presentatie.

© Copyright 2023 - https://www.deoosthof.nl/uw-varkensteam/
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord