De Oosthof is een samenwerkingsverband tussen vier dierenartsenpraktijken. Ga naar De Oosthof.

Sterilisatie Lasko

Lasko is voor 2 maand geleden in lichtenvoorde geweest voor sterilisatie. 

Hij heeft het super goed gedaan en het personeel heeft goed gezorgd voor Lasko. Ook het telefoontje een week later hoe het ging was erg prettig!

© Copyright 2019 - https://www.deoosthof.nl/gelre-dierenartsen/
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing