De Oosthof is een samenwerkingsverband tussen vier dierenartsenpraktijken. Ga naar De Oosthof.

Kreupelheidsonderzoek

Kreupelheden zijn een van de meest voorkomende aandoeningen van het paard. Het stellen van een juiste diagnose is het hoofddoel van een uitgebreid kreupelheidsonderzoek.

Om tot een juiste diagnose te komen hebben wij de beschikking over de juiste kennis en moderne onderzoeksapparatuur.

Na een uitgebreide klinische beoordeling kunnen wij met behulp van digitale röntgenapparatuur en een ultramodern echografie apparaat tot een juiste diagnose komen en een passende therapie aanbieden.
 
Wij werken op het gebied van kreupelheden nauw samen met een fysiotherapeute, osteopaat en een hoefsmid die zich heeft toegelegd op orthopedisch beslag.

© Copyright 2018 - https://www.deoosthof.nl/gelre-dierenartsen/
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing