De Oosthof is een samenwerkingsverband tussen vier praktijken.

Vanaf heden bij ons verkrijgbaar: Gleptosil

Gleptosil 200 mg/ml is een injecteerbaar ijzerpreparaat voor biggen, ter preventie en behandeling van bloedarmoede ten gevolge van ijzergebrek. Het product bevat 200 mg/ml ijzer (III) als gleptoferron en is beschikbaar in een 100ml flacon.

Gleptosil is vanaf heden enkel nog via de dierenarts verkrijgbaar.

Meer weten? Neem contact met ons op!

© Copyright 2019 - https://www.deoosthof.nl/
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing