De Oosthof is een samenwerkingsverband tussen vier dierenartsenpraktijken. Ga naar De Oosthof.

Luchtwegaandoeningen bij rundvee

Luchtwegproblemen zien we voornamelijk bij het jongvee, vrijwel altijd in het eerste levensjaar.

Daarnaast zijn er enkele ziekteverwekkers die ook bij volwassen dieren problemen kunnen veroorzaken. We zien nogal eens op bedrijven dat bijna alle aandacht uitgaat naar de melkkoeien, daar wordt tenslotte de boterham mee verdiend.

Maar vergeet niet dat de kalveren en pinken de koeien van de toekomst zijn! Gun ze een optimale opfokperiode en u verdient het dubbel en dwars terug.

Hoestende kalveren zijn misschien niet iets waar u dagelijks bij stilstaat of over nadenkt, maar longschade in de opfokperiode is wel degelijk een probleem dat tot (economische) schade kan leiden op latere leeftijd.

De schade bestaat vooral uit groeivertraging, behandelingskosten en gedwongen afvoer van dieren die teveel schade hebben opgelopen. Behandeling van dieren met longontsteking zal vaak bestaan uit het toedienen van antibiotica. Behandeling van longontsteking is dan ook de meest voorkomende reden van antibioticagebruik in de eerste twee levensjaren.

Met de geldende maatregelen die moeten leiden tot het reduceren van het antibioticagebruik is het dan ook zeker zinvol om kritisch te kijken naar het antibioticagebruik bij het jongvee en dus het (voor)komen van luchtwegaandoeningen.

Welke oorzaken zijn er voor longproblemen? Als er problemen zijn met de longgezondheid van kalveren, is er over het algemeen niet sprake van één oorzaak die de problemen verklaart.

Het gaat meestal om een combinatie van factoren. Huisvesting, klimaat en ventilatie, weerstand van de dieren, infectiedruk en voeding hebben allemaal een rol.

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een goede biestvoorziening van grote invloed is op de kans of een kalf later wel of geen longontsteking zal krijgen. Naast kalverdiarree is ook de longgezondheid van uw kalveren een goede reden om de biestvoorziening op uw bedrijf te optimaliseren.

Indien nodig zal via diagnostiek in beeld worden gebracht welke infectieuze oorzaak er ten grondslag ligt aan de longproblemen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan IBR en BVD, naast de klassieke veroorzakers van pinkengriep, het BRS-virus, parainfluenza en pasteurella.

Indien gewenst hebben we de beschikking over instrumenten zoals de Bovilis Protection Scan, een programma waarmee door het invullen van een vragenlijst samen met uw dierenarts een helder beeld kan worden verkregen hoe het op uw bedrijf gesteld is met de risico’s die uw veestapel loopt op het gebied van longgezondheid. Er wordt daarbij gekeken naar IBR, BVD en pinkengriep. Aan de hand van de bovilis protection scan kunt u in overleg met uw dierenarts een beslissing nemen welke risico’s u bereid bent te lopen en welke risico’s u liever wilt uitsluiten door bv uw aankoopbeleid aan te passen of over te gaan tot vaccinatie. Vaccinatie wordt hierbij vaak gezien als een soort verzekering om ervoor te zorgen dat er geen ziekteverschijnselen optreden.

Hoe gaan we te werk?

Binnen de Oosthof hebben we de kennis en techniek in huis om jongveestallen goed te kunnen beoordelen wat betreft klimaat en ventilatie.

We kunnen een rookproef uitvoeren, luchtsnelheid en temperatuur van oppervlakten meten en de concentraties aan ammoniak en koolstofdioxide in beeld brengen. Ook de oriëntatie van de stal, leeftijden en groepsindeling komen aan bod.

Een eenmalige investering die veel goede tips kan opleveren om de omstandigheden voor uw kalveren dusdanig te verbeteren dat ziekte voorkomen kan worden waardoor er geen groeiachterstand ontstaat en het antibioticaverbruik verminderd kan worden. Kortom, de situatie op uw bedrijf in relatie met de longgezondheid wordt uitgebreid in beeld gebracht en door uw dierenarts voorzien van het juiste advies.

Een investering in de toekomst van uw melkvee!

© Copyright 2023 - https://www.deoosthof.nl/dierenkliniek-hellendoorn-nijverdal/
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Privacy Statement | Naar cookiepagina

Weigeren Akkoord