De Oosthof is een samenwerkingsverband tussen vier dierenartsenpraktijken. Ga naar De Oosthof.

Interne geneeskunde

Interne geneeskunde is een zeer uitgebreid onderzoeksgebied. De interne geneeskunde richt zich op alle aandoeningen van de inwendige organen. Een internist richt zich dus op de diagnose en behandeling van aandoeningen zoals:

  • Suikerziekte
  • Schildklieproblemen
  • Chronisch nierfalen
  • Hartproblemen
  • Epilepsie
  • Chronische darmaandoeningen

Om tot een juiste diagnose te komen zijn een goed kennisniveau en een gedegen klinisch onderzoek noodzakelijk. Daarnaast is het in veel gevallen nodig om aanvullend onderzoek te doen. Op onze kliniek hebben wij de mogelijkheid tot het verrichten van uitgebreid onderzoek.

© Copyright 2019 - https://www.deoosthof.nl/dierenkliniek-hellendoorn-nijverdal/
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing