De Oosthof is een samenwerkingsverband tussen vier dierenartsenpraktijken. Ga naar De Oosthof.

De Oosthof in het nieuws

Wij zijn trots op De Oosthof en onze mensen. Wij delen dan ook graag met u de nieuwsberichten die over ons geplaatst worden in de media….

GD Varken: Diergezondheid volgens Johan Kamp

In het blad Varken van de GD verscheen een artikel met als titel "Diergezondheid volgens Johan Kamp". Hierin vertelt onze varkensdierenarts Johan over zijn werk als varkensdierenarts en zijn betrokkenheid bij de preventie van de Afrikaanse Varkenspest.

Klik hier om het artikel te downloaden.

Nieuwe Oogst: Biosecurity sleutel om PRRS terug te dringen

Varkenshouders die meedoen aan het project Noaberbig van dierenartsenpraktijk De Oosthof, hebben minder last van PRRS. De afgelopen twee jaar zijn de inzichten over de ziekte veranderd. Werken aan een goede externe en interne biosecurity is het meest effectief om PRRS terug te dringen.

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Nieuwe Oogst.

Nieuwe Oogst: 'Onderschat impact melkziekte niet'

De impact van melkziekte op een melkveebedrijf moet niet worden onderschat. Het risico op andere aandoeningen verhoogt er aanzienlijk door en subklinisch waart de ziekte rond. Dat is de overtuiging van dierenarts Ton Pijs.

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Nieuwe Oogst.

Varkens.nl: 3 M’s houden verbetering gezondheid tegen

Varkenshouders weten wel hoe de gezondheid op hun bedrijf het beter kan. “Ze weten wel dat ‘mix is niks’ maar doen het toch”, houdt dierenarts Arjan Schuttert, de volle zaal met varkenshouders voor tijdens de Boerenavond in Markelo op 18 oktober. “De 3 M’s: maar, mits, misschien, houden ze tegen. Daardoor schiet het niet op. Begin nu eens echt te werken aan een betere gezondheid.”

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Varkens.nl.

Varkens.nl: Goed en slecht nieuws over varkenspest

Het goede nieuws voor varkenshouders is dat het mogelijk is Afrikaanse varkenspest buiten het bedrijf te houden. “De ziekte komt niet aanwaaien. Als je de biosecurity goed voor elkaar hebt, dan krijg je het niet”, zei dierenarts Johan Kamp op de Boerenavond van De Oosthof. “Het slechte nieuws is dat de ziekte bij wilde zwijnen jarenlang in stand blijft. Waarbij de mens die besmette voedselresten weggooit kan zorgen voor een snelle verspreiding.”

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Varkens.nl.

Boerderij: Pijnstiller standaard naast antibiotica

Pijnstillers/onstekingsremmers (NSAID‘s) zijn niet meer weg te denken uit de varkenshouderij. Varkenshouders zijn goed te spreken over de werking van deze middelen.

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Boerderij.

Nieuwe Oogst: Afrikaanse varkenspest langs snelwegen

Afrikaanse varkenspest onder wilde zwijnen blijkt in Oost-Europa juist langs snelwegen te worden aangetroffen. Waarschijnlijk is het virus door wegverkeer naar de Belgische provincie Luxemburg verplaatst, aangezien ook daar alleen dode zwijnen zijn gevonden bij een parkeerplaats aan de snelweg.

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Nieuwe Oogst.

Nieuwe Oogst: Afrikaanse varkenspest niet erg besmettelijk

Afrikaanse varkenspest is lang niet zo besmettelijk als klassieke varkenspest. Maar het DNA-virus, dat vooral herkenbaar is aan onderhuidse bloedingen en bloederige diarree, is wel veel dodelijker, meldt dierenarts Johan Kamp van DAP De Oosthof.

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Nieuwe Oogst.

Melkvee: 'Belang melkziekte herdefiniëren als gateway disease'

Melkziekte wordt steeds meer gezien als een 'gateway disease', een ziekte die koeien gevoeliger maakt voor andere ziekten. Het is daarom goed om het belang van melkziekte opnieuw te definiëren, stelt rundveedierenarts Ton Pijs in de nieuwsbrief van De Oosthof Dierenartsen.

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Melkvee.

Boerderij: Beren en zeugen: mengen of scheiden

Gezondheid en gemak pleiten voor gemengd opleggen, het type varken samen met de aflever- en voerstrategie bepalen de uiteindelijke keuze en het succes hiervan.

Varkensdierenarts Nico Brons geeft in dit artikel van Boerderij zijn mening over gemengd opleggen van gelten en beren.

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Boerderij.

Melkvee: Workshop Koesignalen levert veel tips op

De eerste indruk van de koppel koeien in de stal bij Mathijn Stokkers in Eibergen: prima, niks mis mee. Maar, zo blijkt tijdens de workshop Koesignalen: als je gericht gaat kijken, komt er een scala aan verbeterpunten en -puntjes aan het licht. Met stip op 1 komt het simpele advies om de waterbakken beter schoon te houden. Conclusie: het zit 'm in de details.

Melkvee: Speuren naar verbeterpunten

Onlangs verscheen er in het blad Melkvee een stukje over onze workshop Koesignalen.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Varkens.nl: Geen Hollandse zuinigheid bij staartbijten

Om staartbijten te voorkomen is onder andere afleidingsmateriaal nodig. Bij een bezoek aan Zwitserland (waar al 25 jaar ervaring is met lange staarten) viel het dierenarts Arjan Schuttert van De Oosthof op dat er daar ook strokokers worden gebruikt. “Alleen is het stroblok al na een week op. Met onze Hollandse zuinigheid willen we er liefst een hele ronde mee doen.”

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Varkens.nl.

Boerderij: Couperen wordt minder vanzelfsprekend

In de Boerderij van 23 mei 2018 verscheen een artikel over het houden van varkens met krulstaarten en het stoppen met couperen. Arjan Schuttert geeft in dit artikel zijn visie op staartbijten.

PigBusiness: Van de Peut: ‘Goede vertering en rust voorkomen staartbijten’

„Als je bij staartbijtproblemen de staartbijter uit het hok haalt, vindt je de oorsprong van het probleem niet.” Tot die uitspraak kwam Martin van de Peut. Hij deed zijn uitspraak tijdens een bijeenkomst georganiseerd door De Oosthof Dierenartsen in Markelo. Uiteraard ging het hier om het fenomeen 'lange staarten'.

Boerderij: ‘Oorzaak staartbijten bij de bron wegnemen’

De Oosthof hield een informatieavond over krulstaarten. Dit thema blijft aandacht vragen.

Het thema lange staarten wordt 5 jaar na ondertekening van de zogeheten Verklaring van Dalfsen een serieuze zaak. De afgelopen jaren was het vooral pappen en nathouden, vertelt varkensarts Rita Schuttert van dierenartsenpraktijk De Oosthof. Die tijd is geweest, zegt zij tijdens de informatieavond van De Oosthof over lange staarten, vorige week donderdag in Markelo (Overijssel).

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Pigbusiness.

Boerderij: ‘In 5 jaar naar 5% minder kalveruitval’

Melkveehouders kunnen in de jongveeopfok nog veel winst behalen. De Oosthof Dierenartsen in Eibergen zette daarvoor het Jongveeconsultatiebureau op.

Dierenarts Henk Meijer (44) zette tijdens de stakeholdersavond van De Oosthof Dierenartsen een stevig streven neer: op bedrijven binnen de praktijk moet de jongvee-uitval binnen 5 jaar met 5% omlaag, de afkalfleeftijd van vaarzen naar 23 maanden én de levensproductie naar 50.000 liter bij een gemiddelde leeftijd van 7 jaar.

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Boerderij.

Achterhoek Nieuws: 'Varkenshouders mogen geen 'coupeuse' meer zijn'

Afgelopen week organiseerde het varkensteam van De Oosthof Dierenartsen uit onder meer Eibergen voor varkenshouders uit de Achterhoek, Twente en Salland een themabijeenkomst over de staart van het varken onder de titel 'Lange staarten: goed voor varken en boer'.

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Achterhoek Nieuws.

Pigbusiness: ‘Zeugen hebben wellicht vaker last van baarmoederontsteking’

„Baarmoederontsteking komt wellicht vaker voor dan dat een zeugenhouder dit aan de buitenkant van de zeug kan zien”, zegt varkensdierenarts Gilbert van Hagen van De Oosthof Dierenartsen. 

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Pigbusiness.

AgruniekRijnvallei: Studieclub 1000+ bezoekt Oosthof Dierenartsen

Dit artikel verscheen in het blad van AgruniekRijnvallei. 
Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Nieuwe Oogst: 'De dag van een koe van een koe zit knettervol en dat geeft stress'

Koeien zouden dagelijks minstens veertien uur moeten liggen. 'Daar mag je niet aan tornen'. Dierenarts en koesignalentrainer Eelke Raven sprak hierover tijdens een aantal boerenavonden van zijn praktijk GELRE Dierenartsen.

Klik hier om het artikel te downloaden.

Veeteelt: Gastcolumn Merijn de Bont

Rundveedierenarts Merijn de Bont heeft een gastcolumn geschreven voor Veeteelt met de titel: Zwerfafval. "Stop de snoeppapiertjes maar in je broekzak en gooi ze niet zomaar weg." Deze zin sprak 'ons' ma regelmatig uit tegen mijn broertjes, mijn zusje en mij als wij buiten gingen spelen. Ik moest er afgelopen week weer eens aan terugdenken.

Klik hier om de column te downloaden.

Varkensbedrijf: De Oosthof Dierenartsen ziet een toename van osteochondrose op vleesvarkensbedrijven

Steeds vaker ziet De Oosthof Dierenartsen het beeld van stijf en pijnlijk lopende vleesvarkens, 2 tot 4 weken na opleg. Opvallend is dat dit juist hard groeiende dieren zijn en vaak de grootste dieren uit het hok. In ernstige gevallen gaan de varkens op de achterhand zitten. In milde gevallen alleen stijf lopen met een opgebogen rug. Na de startfase is het probleem voorbij en komt ook niet meer terug bij de zware varkens. Dit kan wijzen op Mycoplasma hyosynoviae of Glässer.

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Varkensbedrijf.

Pigbusiness: Dierenartsen constateren vaker bot- en groeiproblemen vleesvarkens

De Oosthof dierenartsen zien steeds vaker bot- en groeiproblemen ofwel osteochondrose bij vleesvarkens. Opvallend is dat dit juist hard groeiende dieren zijn en vaak de grootste dieren uit het hok. Dat meldt de dierenartsenpraktijk in haar nieuwsbrief.

Klik hier om het hele artikel te lezen op de website van Pigbusiness.

© Copyright 2019 - https://www.deoosthof.nl/de-oosthof-dierenartsen/
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing