De Oosthof is een samenwerkingsverband tussen vier dierenartsenpraktijken. Ga naar De Oosthof.

Opleidingen / Onderwijs

Het opleiden en onderwijzen van veehouders en stakeholders. Enkele voorbeelden:

  • Basiscursus veehouderij
  • Vaccinatie cursus (varkenshouderij)
  • JCB  “Jongvee Consultatie Bureau”
  • Cursus Zoönose
  • Biosecurity
  • Workshop Koegedrag
  • Noaberbig samen PRRS aanpakken (varkenshouderij)
  • Workshop droogzetten (rundveehouderij)

 Uiteraard zijn er nog meer mogelijkheden. Weten wat wij voor u kunnen beteken? Neem contact met ons op!

© Copyright 2019 - https://www.deoosthof.nl/de-oosthof-dierenartsen/
Niice Digital marketing Niice Digital Marketing