Kennis door specialisatie

U wilt als eigenaar van een gezelschapsdier de beste zorg voor uw eigen huisdier. Daarvoor bent u bij De Oosthof dierenartsen op het goede adres. De Oosthof bestaat uit een aantal samenwerkende dierenklinieken in het oosten van het land. Deze klinieken zijn allemaal zelfstandige opererende klinieken die volledig uitgerust zijn met de modernste apparatuur die nodig is voor het stellen van de juiste diagnose bij uw dier. Voorbeelden daarvan zijn röntgendiagnostiek, echo-diagnostiek en laboratoriumdiagnostiek van bloed, urine en ontlasting. Na het stellen van een diagnose wordt in overleg met u de behandeling gestart. Als dat nodig is wordt uw dier in een van de klinieken geopereerd in de goed geoutilleerde operatiekamers.

Meerwaarde van De Oosthof
Door nauwe onderlinge samenwerking is het mogelijk om ons kennisniveau op een hoog peil te houden. Onder meer door gezamenlijke nascholing voor zowel dierenartsen als dierenartsassistentes en door uitwisseling van kennis op gezamenlijke bijeenkomsten. Bovendien vindt enerzijds een steeds verdere specialisatie plaats tussen de verschillende diersoorten en anderzijds een steeds verdere specialisatie in de diverse deelgebieden per diersoort. U kunt daarbij denken aan interne diergeneeskunde, dermatologie, chirurgie, vruchtbaarheid enzovoorts. Zo heeft elke dierenarts zijn of haar eigen deelgebied waar alle andere Oosthof dierenartsen op terug kunnen vallen. Alle kennis en kunde is aanwezig binnen De Oosthof. Er zijn in de regio Achterhoek, Twente en Salland zeven klinieken waar u terecht kunt!

Online Huisdierapotheek banner